obrócić

1. Obrócić coś w gruzy, w perzynę, w popiół itp. «zniszczyć coś całkowicie, zrujnować doszczętnie»: Atak na metro nastąpił, zanim Japonia zdążyła się otrząsnąć po szoku, jakim było styczniowe trzęsienie ziemi w rejonie Kobe. Tamten kataklizm zabił ponad pięć tysięcy ludzi, a całe dzielnice miasta obrócił w gruzy. Polityka 21/1995. Po obu stronach zginęło wówczas wielu ludzi, po obu też stronach mordowano po prostu za odmienny kolor skóry, palono domy, zabijano bydło, konie i trzodę – w perzynę obracano dorobek wielu lat ciężkiej pracy. Z. Teplicki, Indianie.
2. Obrócić coś wniwecz «doprowadzić coś do całkowitego upadku lub zaniku; zniszczyć, unicestwić»: Wygasłe wulkany co jakiś czas dają znać o sobie, obracając wniwecz wysiłki człowieka. Twór 11/1968.
3. Obrócić coś w żart, w śmiech «zmienić sens wypowiedzi, nadając jej ton żartobliwy, potraktować coś mało poważnie»: (...) Szczęsny spróbował obrócić w żart ich sprzeczkę. I. Newerly, Pamiątka.
Obrócić coś na nice zob. nice.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • obrócić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}obracać {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}obrócić {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}w śmiech {{/stl 13}}{{stl 7}} zmienić niezręczną sytuację w zabawną, potraktować niefortunną… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obrócić — → obracać …   Słownik języka polskiego

  • obrócić się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}obracać się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}obrócić się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, obrócić sięcę się, obrócić sięci się, obrócić sięróć się {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obrócić się — 1. Coś obróciło się (obraca się) przeciwko komuś «coś świadczy przeciwko komuś lub jest w kogoś wymierzone»: Ale terror, niezależnie od tego, jak wiele zadaje ran, na dłuższą metę obraca się przeciwko tym, którzy go stosują (...). Więź 10/1991. 2 …   Słownik frazeologiczny

  • obracać – obrócić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}w gruzy [perzynę] {{/stl 13}}{{stl 7}} zniszczyć coś zupełnie; zburzyć, spalić, zrujnować coś doszczętnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lawina lotniczych bomb i armatnich pocisków obracała w gruzy całe dzielnice miasta …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gruzy — Obrócić coś w gruzy zob. obrócić 1. Obrócić się w gruzy zob. obrócić się 2 …   Słownik frazeologiczny

  • perzyna — Obrócić coś w perzynę zob. obrócić 1. Obrócić się w perzynę zob. obrócić się 2 …   Słownik frazeologiczny

  • wniwecz — Obrócić coś wniwecz zob. obrócić 2. Obrócić się wniwecz zob. obrócić się 3 …   Słownik frazeologiczny

  • obracać — ndk I, obracaćam, obracaćasz, obracaćają, obracaćaj, obracaćał, obracaćany obrócić dk VIa, obracaćcę, obracaćcisz, obróć, obracaćcił, obracaćcony 1. «nadawać czemuś ruch obrotowy, wirujący, kręcić coś (rzadziej kogoś), poruszać czymś w koło»… …   Słownik języka polskiego

  • obracać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obracaćam, obracaća, obracaćają, obracaćany {{/stl 8}}– obrócić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, obracaćcę, obracaćci, obracaćróć, obracaćcony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.